Pokud chcete objednávat produkty do zahraničí, kontaktujte mě, prosím, na holkazblazince@seznam.cz a domluvíme se. Děkuji moc!

Jak fungují antidepresiva?

Tuhle otázku jsem dostávala poměrně často, a tak jsme se začala pídit o tom, jak to vlastně je. Hodně lidí vystraší, když jim psychiatr nebo jejich lékař sdělí, že by pomohlo předepsat antidepresiva. Proč se toho ale všichni tak bojí? Pak existuje druhá skupina lidí, která je toho názoru, že antidepresiva jsou pouze výmysl a na náš mozek působí placebo efekt. Jak to ale je doopravdy?

 
Našla jsem článek z roku 2018, kde se píše, že „nedávno publikovaná meta-analýza zahrnující dosud nepublikovaná data z celkem 522 studií potvrdila, že 21 nejčastěji používaných antidepresiv je při zvládání akutní deprese efektivnější, než podání placeba.“ Na této studii se pracovalo 6 let a bylo do ní zahrnuto 116 477 pacientů.

 

Všichni určitě víme, že antidepresiva cílí na náš mozek, přesněji řečeno na receptory v mozku. Antidepresiva působením na tyto receptory ovlivňují dostupnost a množství látek, které regulují různé psychické projevy (nálady).

Existuje spousta druhů antidepresiv. Nejčastější dvě skupiny jsou antidepresiva – SSRI a SNRI

Skupina SSRI  Serotonin Selective Reuptake Inhibitor, neboli selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Zvyšují množství serotoninu na synapsi (spojení svou neuronů) Léky patřící do této skupiny bývají předepisovány nejčastěji. Předepisují se například na úzkost, posttraumatickou stresovou poruchu, obsedantně kompulzivní poruchu, panickou poruchu a další.

Skupina SNRI  Norepinefrine Reuptake Inhibitor, neboli selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Předepisují se na úzkosti, bipolární poruchu, diabetickou neuropatii, sociální fobii, panickou poruchu, chronické bolesti kloubů a svalů a další.

Neurotransmitery jsou chemikálie, které nervové buňky uvolňují, aby „mluvily“ s jinými nervovými buňkami. Neurotransmitery lze také nazývat chemickými posly.

Zpětné vychytávání je proces, při kterém je neurotransmiter reabsorbován zpět do nervové buňky, jakmile stimul prošel. SSRI i SNRI jsou typem inhibitoru zpětného vychytávání, což znamená, že zabraňují reabsorpci neurotransmiteru zpět do nervové buňky, která jej uvolnila. To znamená, že neurotransmiter zůstává po delší dobu v mezeře mezi dvěma nervovými buňkami (mezera se nazývá nervová synapse). Zdroj:drugs.com

 
Pokud vám lékař předepsal antidepresiva, je dobré vědět, že:
– účinek AD se projeví po 10 – 14 dnech 
– je nutné pravidelné uživání
– není doporučeno po dobu užívání AD užívat alkohol
– není dobré AD jednorázově vysadit, může dojít ke zhoršení stavu. AD se vysazují vždy postupně.
 
Samozřejmě i antidepresiva, stejně jako spousta jiných léků, mají vedlejší účinky. To bývá podle mě jeden z mnoha důvodů, proč se lidé bojí antidepresiva užívat. Nejčastěji po AD může být třeba špatně od žaludku, ale po nějaké čase to samo odezní. Já osobně jsem nikdy neměla s žádnými AD nějaké velké problémy. Troufám si dokonce říct, že jsem neměla skoro žádné problémy. Hodně lidí se také bojí, že vám AD změní osobnost. Což je ale velký mýtus, protože AD nijak nemění a neovlivňují osobnost člověka.
 
Vše samozřejmě proberte se svým lékaře.Nebojte se ho zeptat na otázky a vaše obavy. 
Já jsem udělala jen takové shrnutí, jak to vlastně funguje. 😊Za sebe můžu říct, že jsem souhlasila s užíváním AD, abych na sobě mohla pracovat. Díky lékům zvládám určité situace, které by mi běžně vyvolaly panickou ataku. Já takhle jsem schopna si natrénovat nějaké postupy, které pak budu DOUFÁM používat v klidu i bez léků. 
 
Aktuálně beru Venlafaxin 150 mg a 3x denně Lyricu 150 mg. Nestydím se za to, že léky užívám. Bere je tolik lidí, o kterých ani nevíte. Lidé se za ně často stydí a berou to jako své selhání. NAOPAK! Pokud jste pod dohledem lékaře, neselhali jste, ale svěřili jste se do rukou odborníka a to je znamení, že na sobě chcete pracovat.